El Govern impulsa la modernització del regadiu dels Canals d'Urgell

19/05/2020

El Govern ha aprovat l’Acord pel qual s’impulsa la planificació i la gestió de les actuacions necessàries per a dur a terme la modernització del regadiu dels Canals d’Urgell.

Es tracta d’un reg que, amb més de 150 anys de funcionament, abasta una superfície d’unes 75.000 hectàrees, de les comarques del Segrià, Pla d’Urgell, Noguera, Garrigues, i Urgell. I, a part del subministrament del regadiu, aquesta xarxa també té la funcionalitat d’abastament a poblacions, indústries, i granges.

La Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell (CGRCU), que representa a la totalitat dels regants d’aquesta zona amb uns 21.000 regants agrupats en 21 col·lectivitats, ha sol·licitat al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) la promoció i l’execució de les obres necessàries per tal de dur a terme la millora del regadiu del Sistema Hidràulic del Canal d’Urgell.

Dintre de les actuacions necessàries per a dur a terme la modernització del regadiu cal la redacció dels corresponents projectes constructius dels diferents sectors hidràulics, i de l’estudi ambiental que defineixi les obres. I atès que el DARP té, entre altres funcions, les competències en matèria de regadius, el Govern li ha encarregat la direcció de les actuacions necessàries per a la modernització del regadiu dels Canals d’Urgell, alhora que encarrega a Infraestructures.cat, com a mitjà propi personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, la gestió de l’execució per compte de la Generalitat de Catalunya de la redacció del corresponent estudi d’impacte ambiental i dels projectes constructius de la primera fase de la modernització. Aquests projectes es realitzaran durant aquest 2020.

La modernització dels Canals d’Urgell permetrà una major sostenibilitat del regadiu amb una major eficiència en l’ús de l’aigua i la utilització d’energies renovables. Amb les noves infraestructures, més eficients i amb més possibilitats de gestió, s’augmenta la resiliència del sistema davant de reptes de futur de canvi climàtic o sequeres extremes.

Infolleida