Endesa quatriplica la tensió d'una línia elèctrica a Àger per a millorar el servei a tres municipis de la Noguera

28/04/2021

S’ha soterrat una xarxa de mitjana tensió, s’ha tancat una anella elèctrica, i s’han enllaçat i modernitzat 2 centres de transformació

Endesa ha acabat recentment els treballs de reforma i millora tecnològica d’una línia de mitjana tensió a la comarca de la Noguera amb l’objectiu d’incrementar la qualitat i la continuïtat del servei elèctric a més de 3.000 clients repartits entre Àger, les Avellanes i Santa Linyola, i Camarasa. L’actuació ha suposat una inversió de 135.000 euros, aportats íntegrament per la Companyia.

L’actuació ha consistit, d’entrada, la retirada de tota una línia elèctrica que transcorria pel nucli urbà d’Àger, concretament pels carrers de Soldevila, Santes Creus i Font d’en Pere, la qual cosa ha comportat el desballestament de 1.500 metres de cablejat antic i 25 suports i s’ha alliberat, per tant, l’espai públic d’elements aeris, fet que guanya en seguretat i en la millora estètica i l’impacte visual de les infraestructures al municipi. La nova línia, subterrània i que substitueix la desballestada, té 600 metres de longitud (300 de mitjana tensió i 300 de baixa tensió) i enllaça, ja als afores de la població, amb la resta de xarxa existent, aèria, i que també s’ha modernitzat amb 6 noves torres metàl·liques i 700 metres d’escomesa.

A més, la nova línia pot portar fins a 4 vegades més d’electricitat que l’antiga. Així, s’ha passat dels 6.000 kV de tensió originals als 25.000 actuals. Aquest augment notable del nivell de tensió suposa no només garantir una òptima qualitat i seguretat en el servei a tots els clients que en depenen (de les tres poblacions abans esmentades i dels seus nuclis agregats), sinó que possibilita atendre el creixement vegetatiu del mercat, donar resposta a eventuals puntes de consum (hivern i estiu, per exemple) i deixar-la a punt per a encabir nous subministraments que hi pugui haver en un futur.

Aquesta intervenció ha permès, també, enllaçar els 2 centres de transformació ubicats a Àger i que fins ara estaven aïllats, de manera que s’ha creat el que tècnicament s’anomena una anella elèctrica. Dit d’una altra manera, possibilita que, en cas d’incidència o d’indisposició d’una de les línies principals, es pugui donar servei als clients afectats per vies alternatives (tot recuperant més ràpidament potència i clients). Això repercuteix no només en una reducció del temps de reposició, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no serà necessari cap interrupció de subministrament.

Igualment, l’actuació ha comportat la reforma integral i millora tecnològica dels centres de transformació anellats. Així, més enllà d e duplicar-ne la potència perquè puguin absorbir més càrrega (passen dels 200 als 400 kVa cadascun), s’han telecomandat i s’han dotat amb elements punters en el mercat. Ara, les seves noves cel·les incorporen elements de maniobra encapsulats en un gas de característiques especialment aïllants que redueix la necessitat de manteniment, ja que s’autoregenera, a diferència de l’oli, que pateix una descomposició gradual. Aquesta aparamenta, completament estanca, té una major capacitat d’extinció en cas que es produís algun incident i és més segures per al personal tècnic, quan ha d’accedir a la instal·lació a fer treballs de manteniment i millora o a realitzar alguna maniobra.

El telecomandament consisteix a dotar aquestes unitats amb sistemes de control remot que permeten realitzar maniobres d’operació a distància. Així, des del Centre de Control que Endesa té a Barcelona, es pot accionar a distància els dispositius de les instal·lacions sense haver de desplaçar equips sobre el terreny en cas d'incidències, ja siguin pròpies o derivades de l'acció d'agents externs. El Centre de Control rep informació que permet detectar i aïllar els defectes que puguin produir-se a la xarxa mitjançant els elements de detecció de pas de defecte. D’aquesta manera s’estalvia temps en la localització d’avaries, amb la conseqüent reducció del temps d’interrupció del subministrament elèctric als clients que s’alimenten d’aquestes instal·lacions.

Un apunt addicional és que aquestes dues unitats s’han canviat d’emplaçament, de manera que s’ha alliberat espai urbà a la població. I també s’ha creat una zona d’aparcament i accés al nucli urbà d’Àger perquè per a poder traçar la nova línia soterrada prèviament ha calgut obrir un camí d’accés, que s’ha quedat al i per al poble.

Infolleida