Finalitzada la primera fase de les obres de consolidació del Castell d’Alòs de Balaguer

13/05/2022

Les consolidacions estructurals urgents i excavacions arqueològiques d’aquest conjunt castral, propietat de la Diputació de Lleida, han costat 136.274,26 €

La Diputació de Lleida ha dut a terme des del passat mes de setembre de 2021 i fins al mes d’abril de 2022, l’obra de consolidacions estructurals urgents i excavacions arqueològiques al Castell d’Alòs de Balaguer, a la comarca de la Noguera, un dels deu castells de la seva propietat, per un valor de 136.274,26€.

 

Aquesta primera fase de la intervenció s’ha centrat en l’estabilització de la torre del castell, amb la seva consolidació estructural i en l’excavació arqueològica de la mateixa torre, de la seva coberta i de l’interior. La intervenció arqueològica ha permès documentar dues portes corresponents, l’una al moment de construcció de la torre, i l’altra a la fase en la qual es basteix l’edifici gòtic que envolta la torre.

 

També s’ha iniciat l’excavació de la plataforma superior de l’edifici gòtic, en el qual s’ha pogut documentar que la part superior dels imponents murs que la delimiten són bastits amb la tècnica constructiva de la tàpia, a diferència dels inferiors, que són de carreus.

 

Es preveu una segona fase d’intervencions per tal de donar continuïtat a la recuperació d’aquest important conjunt castral.

 

Infolleida