El Departament d'Agricultura convoca els ajuts per al foment de l'ús d'assegurances agràries 2019

30/05/2019

Aquesta convocatòria, que es realitzarà mitjançant dues disposicions, té un pressupost de 2,2 M€

El Departament d’Agricultura ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la convocatòria anual d’ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2019, en compliment d’un dels objectius primordials, com és l’impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agrícoles i ramaderes.
 
Dins del marc del Pla d’assegurances agràries combinades, el DARP, entre d’altres actuacions per al foment de l’ús de les assegurances agràries, estableix ajuts a la contractació de les pòlisses, ajuts que regula l’Ordre ara publicada.
 
Els ajuts que concedeix el DARP consisteixen a subvencionar un percentatge sobre la subvenció que l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada, excepte en el cas de les assegurances de recollida i destrucció d’animals morts, on l’ajut és un import per animal segons la classe de bestiar i la zona de recollida.
 
Tal com ja es va fer amb els ajuts del Pla 2018, la convocatòria d’ajuts per a les assegurances agràries del Pla 2019 es realitzarà mitjançant dues disposicions: la primera, que és la publicada avui, amb un pressupost de 2.200.000 euros, recull els ajuts de les pòlisses que entrin en vigor fins al dia 31 d’octubre de 2019, i durant el mes d’octubre d’enguany, es preveu publicar una segona convocatòria per les pòlisses del Pla 2019 que entrin en vigor amb posterioritat al 31 d’octubre de 2019.
 
En aquesta convocatòria es mantenen els criteris de les anteriors i es dona prioritat a les assegurances contractades en les produccions on hi hagi un nivell d’assegurament baix. Alhora, es fomenten les assegurances que ofereixen més cobertures o que permeten aglutinar en una pòlissa produccions diverses, així com les que ofereixen cobertura per sequera en conreus de secà.
 
En les bases reguladores d’enguany es presenta una novetat important, i és que el DARP subvencionarà un percentatge sobre la subvenció que ENESA apliqui a totes les parcel·les, els caps de bestiar o les instal·lacions aqüícoles de la pòlissa contractada d’acord amb el tipus de persona beneficiaria, prioritzant els Agricultors Professionals (AP), les Empreses Agràries Prioritàries (EAP) i els Joves Agricultors (JA), respecte de la resta de beneficiaris.
Infolleida