El Govern prepara una moratòria per a granges als municipis on generen més purins

19/07/2017

La Generalitat prepara una moratòria a la construcció i ampliació de granges en municipis amb una alta concentració d’explotacions.

El nou decret sobre dejeccions planteja “paralitzar qualsevol increment de la cabanya ramadera a les zones de més densitat” fins a implementar nous sistemes per controlar l’aplicació de purins en cultius, com declaracions anuals i cisternes amb localització GPS per seguir-ne els moviments. Així consta en documents per a la consulta pública del nou reglament, el text definitiu del qual presentaran avui el departament d’Agricultura i el de Territori i Sostenibilitat.

La nova regulació establirà en quins municipis s’aplicarà aquesta moratòria, en funció de la seua “càrrega ramadera”. Es tracta d’un índex que mesura el volum de purins que generen les granges a cada localitat i el contraposa a la capacitat dels cultius per absorbir els nitrats que contenen les dejeccions.

La Generalitat no ha revelat encara on fixarà el límit a partir del qual dictarà aquestes restriccions a construir i ampliar explotacions, si bé fonts de les organitzacions agràries van apuntar que, en el cas de Lleida, podria limitar-se a determinats municipis del Segrià, la Noguera, les Garrigues i el Pla d’Urgell.

La Generalitat justifica la necessitat de la moratòria pel fet que “en els últims anys no hi ha hagut canvis significatius en la qualitat de les aigües subterrànies pel que fa a nitrats”, segons consta en la documentació de consulta pública per al nou decret.

El text recorda que la directiva marc de l’aigua de la UE “obliga a recuperar la qualitat de les aigües o, almenys, a un canvi de tendència”, i reconeix que les mesures adoptades fins ara per frenar la contaminació dels aqüífers “no han estat suficients”.

Davant d’aquesta situació, el Govern valora que “restringir i fins i tot aturar el creixement ramader a determinades zones” és “imprescindible” per complir la normativa europea, encara que reconeix que “pot tenir impacte sobre el desenvolupament de determinades empreses”.

Per això, afirma que busca “minimitzar l’impacte” sobre el sector ramader, “però sense renunciar als objectius ambientals”. Assolir-los, acaba el text, és una “condició imprescindible per a la sostenibilitat del sector”.

Segre