Primera avaluació genètica per reduir les emissions de metà del boví de llet 

24/07/2023

Gràcies a un treball coordinat per investigadors del INIA, s’ha pogut dur a terme la primera avaluació genètica per reduir les emissions de metà del boví de llet. La investigació, primera a nivell mundial utilitzant mesures directes de metà, és una mostra més del treball que fa el sector en qüestions de genotips per reduir les emissions d’aquest gas 

Seguir estudiant les qüestions genètiques per reduir les emissions de metà de les vaques productores de llet. Aquest és un dels principals objectius del nou estudi, coordinat per l’Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentaria, que ha aconseguit obtenir mesures directes de les emissions d’aquests animals a través de l’estudi dels seus genotips. 

 

En concret, aquest nou estudi, s’ha realitzat recollint les emissions de més de 2.000 vaques, de quatre comunitats autònomes, utilitzant un sistema de sensors per tal de no interferir al comportament natural dels animals. 

 

Aquest nou estudi és, doncs, una mostra més de la investigació i treball que està fent el sector, situant Catalunya en un dels punts de referència d’aquestes avaluacions genètiques d’emissions de metà, superat, només, per Canadà. 

Ariadna Sanchez Ber