Entre el 23 de març i l'1 d'abril es podrà dur a terme la preinscripció dels ensenyaments obligatoris del curs 2020-2021

05/03/2020

La matriculació al segon cicle d’educació infantil, primària i primer d’ESO serà entre el 16 de juny i el 22 de juny. Per la resta de cursos d’ESO entre el 25 de juny i l’1 de juliol

El Departament d’Educació ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la resolució que informa del calendari i de la normativa sobre el procés de preinscripció i matriculació del curs 2020-2021 en els centres sufragats amb fons públics. Per al segon cicle d’educació infantil i els ensenyaments obligatoris –educació primària i educació secundària obligatòria-, la preinscripció es durà a terme entre el 23 de març i l’1 d’abril.

 

La resolució també estableix el calendari en la resta d’ensenyaments: primer cicle d’educació infantil en llars d’infants de la Generalitat, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà d’FP i arts plàstiques i disseny, cicles formatius de grau superior d’FP i arts plàstiques i disseny, programes de formació i inserció, ensenyaments esportius, ensenyaments d’adults, ensenyaments artístics professionals de música i dansa, ensenyaments artístics superiors, ensenyaments d’arts escèniques, curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i idiomes a les escoles oficials d’idiomes.

Ariadna Sánchez