Nova troballa al Pla d’Almatà

26/07/2019

Es tracta de la sala de modelatge dels objectes de ceràmica on hi treballaven el mestre terrissaire i els seus aprenents

Després del descobriment de 32 tombes la passada setmana i a punt del tancament de la intervenció arqueològica, l’equip d’arqueòlegs format pels tècnics del Museu de la Noguera i membres de la Universitat Autònoma de Barcelona, han fet una nova troballa a la zona dels forns de terrisseria de l’antiga ciutat de Balagí al Pla d’Almatà. Es tracta de la sala de modelatge dels objectes de ceràmica on hi treballaven el mestre terrissaire i els seus aprenents. 

Aquesta nova troballa està situada molt a prop dels forns descoberts l’any 1990, i ha estat clau per a la seva identificació la base del torn de modelatge constituïda per una antiga pedra de molí reaprofitada. 

En les mateixes estances s’hi ha trobat possibles restes dels pigments utilitzats per a la decoració dels objectes i un petit molí de mà utilitzat probablement per a la seva moltura, així com diferents gerres i peces. 

Tots aquests objectes i mostres seran ara estudiats i analitzats per a poder aprofundir més en el coneixement d’aquest taller. 

Ariadna Sánchez