La Paeria de Balaguer vol recuperar l'antic cinema Comtal

10/03/2023

Des de la Paeria i d’acord amb les accions previstes al Pla Estratègic de Cultura, es planteja la possibilitat de recuperar l’antic cinema Comtal i adequar-lo per a què pugui esdevenir un Centre Municipal d’Estudis Artístics i una sala de format mitjà

D’acord amb el Pla Estratègic, s’ha fet palesa la necessitat de projectar un espai conjunt en comptes d’una escola per a cada disciplina artística. Seguint aquesta recomanació, des de la Paeria es proposa la creació d’un Centre Municipal d’Estudis Artístics que englobi les dues disciplines, i que a més en termes de gestió pot afavorir la tasca dels tècnics, així com la interdisciplinarietat i el mestissatge com a factors d’enriquiment. El fet que els espais de formació estiguin en un sol lloc pot facilitar que hi hagi un intercanvi d’alumnat i puguin sortir projectes en comú.

Les darreres setmanes s’han fet diversos estudis de viabilitat per poder recuperar el cinema Comtal amb aquest objectiu, el d’allotjar les dues escoles, i al mateix temps convertir-lo en una sala on poder fer actes diversos, representacions o espectacles, amb una capacitat per a unes 250 - 300 persones, aproximadament.

La voluntat de la Paeria és preservar l’edifici, mantenint l’essència de l’antic cinema, i per tant donant un nou ús a un espai cultural de la ciutat. De tota manera, els estudis i el projecte determinaran quina és la millor opció, si dur a terme una restauració o bé fer un projecte de nou d’acord amb les necessitats d’ambdós centres. Igualment el fet de recuperar un espai cultural en desús pot propiciar aconseguir aquesta doble voluntat: d’una banda, poder repensar dos equipaments en un mateix espai; i de l’altra recuperar un edifici amb un passat vinculat a la cultura i a la història de la ciutat, i donar-li un nou ús d’acord amb les necessitats actuals. Igualment, també es preveurà que si en un futur hi hagués la necessitat que l’espai hagi d’acollir altres estudis artístics, tingui capacitat per a fer-ho.

El paer de Cultura, Arnau Torrente, també destaca que el fet de traslladar l’Escola de Dansa i la de Música pot desencallar altres projectes en els que s’està treballant, com per exemple el de destinar més espai a la biblioteca Margarida de Montferrat. En aquest sentit la Biblioteca guanyaria tota una planta, i per tant, espais de treball i d’estudi per als usuaris.

D’altra banda, el Centre Municipal d’Estudis Artístics haurà de tenir un contacte permanent amb els centres educatius de primària i secundària de la ciutat per facilitar l’accés a la formació artística als alumnes que mostrin predisposició o interès. Al mateix temps haurà de ser un espai obert a la ciutadania, reconegut com un equipament de proximitat.

Infolleida