El govern de la Diputació informa el Consell Comarcal de la Noguera i les alcaldies de la comarca del pla de xoc per combatre la crisi sanitària i de serveis provocada per la COVID-19

30/04/2020

El president Joan Talarn i el vicepresident Jordi Latorre destaquen que el principi d’autonomia municipal permet que cada ens local pugui decidir quines despeses cobrir amb els ajuts, en funció de les necessitats de cada municipi

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i el vicepresident Jordi Latorre han mantingut avui la tercera reunió telemàtica per explicar en detall el pla de xoc aprovat al ple el passat divendres, 24 d’abril, i atendre les demandes i consultes que els consells comarcals i els ajuntaments puguin realitzar. La d’avui, que ha estat amb el Consell Comarcal de la Noguera, s’ha celebrat després d’haver informat en els dies anteriors el món local de les comarques del Segrià i el Pallars Jussà.

Durant la trobada s’han exposat els eixos bàsics sobre els quals pivota aquest pla, que vol dotar de liquiditat i eficàcia econòmica ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per un valor de 15 M€ i que corresponen al Pla de Salut i Hàbits Saludables, i els plans de Cooperació Local i Comarcal de la Diputació davant la situació generada per la malaltia COVID-19. En el cas de la Noguera, la suma dels tres plans suposen 1.789.149 euros per a ajuntaments, entitats menors descentralitzades i el Consell Comarcal.

El Pallars Jussà rebrà un total de 876.348 euros i la comarca del Segrià 2.300.738 euros, més els 415.000 euros destinats a despeses corrents de l’Ajuntament de Lleida en matèria de Salut i Cooperació Local.

Els tres plans ja han estat fets públics a través del Butlletí Oficial de la Província (BOP) amb les quantitats assignades a cada ens local en cada un dels tres plans, de manera que s’ha iniciat el període de 10 dies hàbils d’exposició pública. Ajuntaments, entitats menors descentralitzades i consells comarcals podran començar a formalitzar l’acceptació dels ajuts de Salut a partir del 18 de maig i fins al 29 de maig i els de Cooperació Local i Comarcal entre el 19 de maig i l’1 de juny.

Cal recordar que aquest pla de xoc té com a novetats respecte d’altres la seva immediatesa a l’hora d’atorgar-se els ajuts i que podran ser justificades les despeses cobertes fins al 31 de març de 2021.

El president, Joan Talarn, ha destacat que aquests plans responen a la voluntat de l’equip de govern de fomentar l’autonomia municipal, de manera que “les bases són prou obertes i flexibles com perquè cada alcaldia pugui decidir quines són les accions més ajustades al seu municipi amb motiu de frenar l’expansió de la COVID-19 i facilitar la recuperació econòmica del seu entorn”.

El vicepresident Jordi Latorre també ha recalcat que l’increment de les despeses municipals, combinades amb la reducció dels ingressos per les taxes ajornades, genera als ajuntaments una gran tensió de tresoreria. En aquest sentit, Latorre ha demanat als responsables municipals que aquests diners que ara rebran els “facin córrer” també amb celeritat “per poder liderar l’etapa post-covid”.

Talarn i Latorre han destacat que en els propers plens s’avançaran les altres línies de subvencions previstes al pressupost del 2020, que ara també tindran en comú mecanismes que els facin més simples, àgils i de disponibilitat ràpida. I han recordat també la modificació de les bases reguladores del Pla Extraordinari d’Inversions Locals (2017-2018), que compta amb un import de 13 M€; i de la modificació de les Bases reguladores del Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida, amb 7,5 M€, de manera que s’atorgaran bestretes de fins al 75% dels projectes i les obres en curs sense haver d’esperar a la seva finalització, facilitant així incrementar la liquiditat dels municipis.

Infolleida