Els grups municipals de Balaguer presenten un comunicat respecte el tancament de l'Àngel Guimerà

10/06/2020

Comunicat de la Paeria de Balaguer : 

"Sorgit el debat del tancament de la línia de P-3 del col·legi Àngel Guimerà i la no continuïtat del centre com a escola de primària, es va proposar una reunió amb els tècnics del Departament d’Educació per explicar els motius d’aquesta no continuïtat als grups de l’oposició. Arran de no celebrar aquesta reunió, els grups municipals de l’oposició vam demanar un Ple Extraordinari per parlar en quina situació es trobava el centre.

Vist que el Departament d’Educació ha obert el període de preinscripció de la línia de P-3 del curs escolar 2020/21 a l’Àngel Guimerà, i que entre tots dels grups municipals,
hem agafat el compromís de treballar per eliminar la segregació escolar del nostre municipi.

Vist que l’equip de govern, ha assolit el compromís demanat pels grups de l’oposició de programar una reunió la pròxima setmana, per fixar el calendari d’actuació i un equip
de treball, on hi siguin presents els diferents agents implicats, que treballin per elaborar un pla educatiu que permeti la continuïtat del centre i que treballi en l’eliminació de la
segregació escolar.

És per això que, tots els grups amb representació a la Paeria de Balaguer –Ara Sí, CUP, PSC, Junts per Balaguer i ERC- assolim el compromís de treballar des d’ara mateix en
el que volem que sigui una proposta de ciutat que acabi amb la segregació i que millori el nivell educatiu dels nens i nenes de Balaguer, especialment els que en aquests moments estan escolaritzats a l'Àngel Guimerà.

És per aquest motiu que els grups que vam presentar la iniciativa de dur a terme un Ple extraordinari i que s’ha de celebrar avui dimecres, retirem la proposta de realitzar
aquest ple, per tal de convocar-lo més endavant amb la intenció de traslladar la feina feta per la comissió de treball que s’haurà constituït i ser transparent en un tema tan
important de ciutat."
Infolleida