Presentació del llibre "La Sardana en el currículum escolar. Com fer-ho possible?" d’en Josep Maria Simón i Auberni

11/05/2022

El proper dia 20 de maig, a dos quarts de vuit del vespre i a la sala d’actes de la Paeria tindrà lloc la  presentació del llibre La Sardana en el currículum escolar. Com fer-ho possible? d’en Josep Maria Simón i Auberni. Comptarà amb la participació del sr. Jordi Ignasi Vidal, paer en Cap; de la sra. Estefania Rufach, vicepresidenta de la Diputació; del sr.Claudi Vidal, director del Serveis Territorials d’Educació; del sr. Arnau Torrente, paer de Cultura; de la sra. Montse Carulla, de la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida; i del propi autor.

Aquesta proposta didàctica basada en un aprenentatge significatiu, inclusiu i competencial ha estat dissenyada com un treball interdisciplinari  per ser desenvolupat en el cicle superior d’educació primària, encara que  la seva aplicació en diferents centres educatius d’algunes comarques de Ponent,  ha fet que sigui  extensiu a altres cicles d’aquesta etapa esmentada anteriorment.

L’activitat d’aprendre a ballar sardanes a l’escola, tal com avui encara es duu a terme en la major part de les escoles és com a extraescolar o dins el mateix horari escolar, sense cap tipus de relació amb la resta de matèries i sempre de forma optativa. Aquesta situació comporta   que no sigui una activitat majoritària o amb una normalització o consolidació plena. En canvi,  aquest nou enfocament, fonamentat en el repte d’innovar des de la tradició, suposa un seguit de canvis en el disseny curricular de cada centre i en l’estructura organitzativa (espais, horaris, materials, recursos, sistemes d’avaluació...) i que són analitzats en el decurs dels diferents apartats i capítols.  D’aquesta manera s’aconsegueix que la sardana vetlli per la formació integral, ja que potencia el desenvolupament harmònic de totes les dimensions de la persona.

L’edició ha anat a càrrec de la Paeria de Balaguer i Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida ha estat l’encarregada de la impressió. Cal esmentar que     l’acte forma part de la programació que Balaguer, com a Capital de la Sardana 2022, ha organitzat per commemorar aquesta distinció.

Aquest llibre no es trobarà a la venda sinó que es lliurarà a les institucions, als centres escolars i també a particulars, especialment a qui assisteixi a la presentació.  També es podrà consultar en el  següent web:   https://sites.google.com/view/josepmariasimonauberni

També cal recordar que la Confederació Sardanista de Catalunya va atorgar a aquest treball, el Premi al Foment d’Estudis Sardanistes el qual va ser lliurat a l’autor a Perpinyà, el 14 de desembre de 2019.

Infolleida