El Consell Comarcal, un dels cinc socis del projecte “Pirineus, la Nuit”

21/11/2017

El Consell Comarcal ha comptat amb 569.000€ de fons europeus per executar el projecte “Pirineus, la Nuit”, un projecte que pretén millorar la qualitat dels ecosistemes a banda i banda dels Pirineus

El Consell Comarcal de la Noguera, mitjançant el Parc Astronòmic del Montsec, és un dels cinc socis que forma part del projecte de cooperació transfronterera “Pirineus, la Nuit”. Aquest projecte pretén millorar la qualitat dels ecosistemes frontereres, a banda i banda dels Pirineus, mitjançant una estratègia per la millora de la qualitat de la foscor natural nocturna.

 

Les accions que desenvoluparan cada un dels cincs socis són diferents, pel que fa a les accions pròpies del Consell i del Parc Astronòmic són, d’una banda la renovació de la Certificació Starlight, així com l’obtenció de la Certificació IDA. D’altra banda, es renovarà l’exposició permanent interactiva del COU. A més a més, es millorarà la senyalització viària a les entrades de la zona del Montsec així com s’adequaran els tres miradors astronòmics.

 

D’altra banda, i com a acció conjunta entre els cinc socis, està previst que el territori del Montsec aculli el Congrés ALAN 2020, el congrés multidisciplinar més important del món en matèria de contaminació lumínica i medi nocturn.

Ariadna Sánchez